Hvem er VALUA?

VALUA finder de rigtige folk til den enkelte opgave, fx ingeniører, jurister og patentagenter, afhængigt af, hvad opgaven tilsiger.

 

Mie Andersen

20170214_Mie_profil

Mie Andersen har en kandidat i molekylær biomedicin og har tidligere arbejdet med forskning i et større dansk medicinalfirma. Dette har givet hende en grundlæggende forståelse for Supply chain management og hvad det kræver at gå fra forskning i laboratoriet til et egentligt patenteret produkt.

 

Tanja la Cour Hoekstra

tanja

Tanja la Cour Hoekstra er European Patent Attorney og Certified Danish Patent Agent (CDPA). Hun har tidligere arbejdet i for en førende producent af industrielle enzymer indenfor fødevareindustrien. Hun har bl.a. beskæftiget med krænkelsesvurderinger, Freedom to Operate, indsigelser, licensaftaler samt naturligvis udarbejdelse af patentansøgninger og sagsbehandling.

Hendes uddannelsesmæssige baggrund omfatter: European Patent Attorney; PhD Biochemistry, University of Copenhagen; Cand. Scient. Biochemistry, University of Copenhagen.

 

Jakob Poulsen

symbion-portraet-19-jakob-beskaaret

Jakob Poulsen er European Patent Attorney og daglig leder af VALUA. Han har tidligere arbejdet indenfor både den generiske og innovative farmaceutiske industri, og har erfaring fra vidt variende områder, spændende fra patenterbarhedsvurderinger, udarbejdelse af patentansøgninger, over sagsbehandling, til indsigelser og retssager.

Jakob har et indgående kendskab til krænkelsesproblematik, appelsager, Legal Opinions, og har med succes arbejdet på at få ændret dansk praksis indenfor SPC området. Arbejdet indenfor mellemstore medicinalvirksomheder har bidraget til udviklingen af hans forretningsmæssige og politiske forståelse af større organisationer.

Jakob har i de senere år arbejdet bredt indenfor Life Science med farmaci, kemi, bioteknologi og medicoteknik, og har ligeledes arbejdet med forskellige procesteknologier, fysiske og mekaniske opfindelser, samt software. Hans uddannelsesmæssige baggrund omfatter:

  • Diplôme d’études supérieures universitaires Contentieux des Brevets en Europe (2017)
  • European Patent Attorney
  • European Trade Mark and Design Attorney
  • HD marketing
  • Ph.D. Solid State Chemistry, Kyoto University, Japan
  • Cand.Scient. Fysik-Kemi, Aarhus Universitet, Danmark
  • Exam. Art. Japansk, Aarhus Universitet.