Patenter

Hvordan beskyttes idéen?

Hvad skal jeg gøre, når min opfindelse efterlignes?
VALUA er specialiseret i patentrådgivning. Specielt rådgiver vi om opnåelse af patentbeskyttelse, retshåndhævelse af patentrettigheder og indsigelser mod tredje parts rettigheder.

Vor tilgangsvinkel er pragmatisk, og vor rådgivning munder ud i konkrete forslag til handling. Vi giver vor anbefaling, uanset om den relevante teknologi skal beskyttes yderligere, eller en forsikring mod konkurrenteres angreb ønskes, fx. ved at mindske konkurrenternes strategiske manøvremuligheder.

Vort hovedfokus er kosteffektive løsninger. Vi tilpasser vore løsninger til den faktiske markedssituation og den relative styrke af spillerne i markedet.

Vi har erfaring fra adskillige jurisdiktioner og kan derfor vejlede såvel den nationale som den internationale virksomhed.