Patentområder

VALUA løser patentopgaver, såsom:

 • Legal Opinions, vurderinger af patenter, patentsituationen og krænkelsesvurderinger
 • FTO, due diligence
 • Gennemgang og vurdering af patentporteføljer
 • Forberedelse af due diligence med henblik på salg
 • Besvarelse af patentjuridiske spørgsmål
 • Opfinder- og rettighedsproblematikker
 • Life Cycle Management og patentstrategier
 • Undervisning
 • Nyhedsundersøgelser, patenterbarhedsvurderinger
 • Udarbejdelse af patent- og brugsmodelansøgninger, sagsbehandling
 • Supplerende beskyttelsescertifikater (SPC) og patenttidsforlængelser
 • Appelsager, indsigelser
 • Assistance i patentretssager