Tekniske områder

VALUA dækker områder såsom software, mekanik, medicoteknik, kemi og bioteknologi. Repræsentative tekniske områder omfatter:

 • Software
 • Mekaniske opfindelser, såsom motorer og forbrændingsteknologi
 • Procesteknologi
 • Levnedsmidler, samt fremgangsmåder til fremstilling af levnedsmidler
 • Shampoo; brusetabletter, tabletter til rengøring af toiletter
 • Beton, fremgangsmåder til fremstilling af beton
 • CleanTech
 • Gødning
 • Medicoteknik, såsom sprøjter samt devices til indoperering
 • Anvendelse af magnetfelter til diagnostiske eller kurative formål
 • Apparater, såsom til tabletering, sprøjteteknologi og måling af fysiologiske data
 • Imaging teknologi (apparater og kemiske forbindelser)
 • Øvrige fysisk betonede og mekaniske opfindelser, såsom apparater og fremgangsmåder til optimering af temperaturstyring
 • Temperaturmålere
 • Små molekyler (NCEs), peptider
 • Hormoner, specielt fertilitetshormoner
 • Kemisk modificerede, naturligt forekommende molekyler
 • Naturstoffer, naturmedicin, planter
 • Fremgangsmåder til fremstilling af stoffer
 • Oprensningsmetoder, fx af proteiner og miniceller
 • Filtreringsteknologi
 • Krystallinske faser
 • Renhedsgrader af stoffer
 • Urenheder
 • Farmaceutiske formuleringer; platformsteknologier / sustained release
 • Fremgangsmåder til behandling og diagnostik
 • Indikationer
 • Målemetoder
 • Biomarkører; assays; diagnostiske test
 • Identifikation af sygdomme, fx ved måling af ionkoncentrationer
 • Apparater til diagnostik
 • Behandlingsområderne fertilitet, urologi og gastrointestinale sygdomme, såsom IBD og Crohns