Værdi fra Viden

Martin Bach

Martin er uddannet cellebiolog. Han har beskæftiget sig med naturvidenskabelig forskning hos danske og internationale universiteter. Han har en bred erfaring indenfor cellebiologi, neurovidenskab, biokemi og molekylærbiologi. Martin har desuden et indadgående kendskab til den danske life science sektor

Hans uddannelsesmæssige baggrund omfatter