Værdi fra Viden

Vivian Nhu Vu Bui

Vivian er uddannet molekylær mediciner. Hun har primært arbejdet indenfor life science, især molekylærbiologi, biomedicin og genetik. Hun har varetaget egne forskningsprojekter indenfor human cancer, (epi)genetik og personlig medicin. Desuden har hun en solid faglig viden om humanfysiologi, farmakologi, genteknologi og molekylære mekanismer bag humane sygdomme.

Hendes uddannelsesmæssige baggrund omfatter: