Værdi fra Viden

Forretningsudvikling og Due Diligence

Sunde innovationsvirksomheder står på tre ben

Marketing, innovation og beskyttelse. Vi afbalancerer disse tre ben, idet vi kan identificere interessante muligheder eller gå i dybden med due diligence af eksisterende targets. Når vi identificerer problemer vil vi samtidig foreslå løsninger – eller forklare hvorfor vi mener et projekt bør droppes.

Forberedelse af due diligence

“Due diligence” betyder som bekendt rettidig omhu. Som navnet implicerer, er den rette forberedelse et nøgleelement i at nå en aftale og for at nå den rette pris. Den tidlige identifikation af kritiske aspekter og den efterfølgende søgen efter passende foranstaltninger udgør vigtige elementer i forberedelserne af den succesfulde due diligence.

Udførelse af due diligence

Uanset om De har behov for en komplet due diligence, en freedom-to-operate undersøgelse eller en krænkelsesvurdering, kan vi imødekomme Deres behov, enten via vore interne ressourcer eller ved at inddrage relevante dele af vort netværk.