Værdi fra Viden

Enhedspatentet og den fælles EU patentdomstol er trådt i kraft

8. juni 2023

Den 1. juni 2023 trådte enhedspatentet (Unitary Patent, UP) og den fælles EU patentdomstol (Unified Patent Court, UPC) i kraft.

Enhedspatentet er et europæisk patent, som vil have ensartet retsvirkning i de lande som er omfattet af aftalen.

På nuværende tidspunkt omfatter aftalen følgende 17 EU lande: Østrig, Belgien, Bulgarien, Danmark, Estland, Finland, Frankrig, Tyskland, Italien, Letland, Litauen, Luxemburg, Malta. Holland, Portugal, Slovenien og Sverige.

EP patenter, som udstedes fremover, kan valideres som et enhedspatent eller ved traditionel national validering i de enkelte lande.

Enhedspatentet virker som en omkostningseffektiv måde at få patentet valideret i mange EU lande på en gang og mindsker årsafgifterne til disse lande. Enhedspatentet betyder samtidig, at man er bundet til håndhævelse ved UPC, hvilket medfører en vis usikkerhed, fordi der endnu ikke er udviklet en praksis ved UPC.

Vælges den nationale validering er det stadig muligt i en overgangsperiode på forventeligt 7 år, at foretage opt-out for det pågældende patent, således at eventuelle sager vil skulle føres nationalt. Dette skal gøres inden der bliver anlagt en retssag.

Desuden bemærkes det, at det nye system hvor sager føres ved UPC medfører kortere svartider, hvorfor det er vigtigt at agere hurtigt, hvis man bliver sagsøgt under UPC.

VALUA tilbyder rådgivning angående enhedspatentet, den fælles EU patentdomstol og muligheden for opt-out.