Værdi fra Viden

Priser

Generelt

Fakturering foregår som hovedregel efter registreret tidsforbrug. Enkelte ydelser er forbundet med et fast gebyr. En klient kan få indsigt i det økonomiske forbrug efter anmodning. Udover tidsregistreringen lægger vi også vægt på opgavens karakter og vort ansvar, når vi laver en samlet vurdering af omkostningerne.

Der er mulighed for at drøfte aftaler om alternativ vederlagsfastsættelse, såsom aftale om faste priser på afgrænsede opgaver.

Klientens betaling skal ske senest 15 dage fra fakturadatoen.

Det hænder, at vi anmoder en klient om at indbetale depositum, fx i forbindelse med afholdelse af udlæg.

Tavhedspligt og habilitet

De kan føle Dem tryg ved, at Deres henvendelse behandles fortroligt.

Vi er omhyggelige med ikke at påtage os opgaver, hvis der blot er den mindste risiko for, at der kan opstå en habilitetskonflikt.

Ansvar og forsikring

Vi er ansvarlige for vore ydelser i overensstemmelse med dansk rets almindelige regler. Vi har tegnet ansvarsforsikring hos et større dansk forsikringsselskab.

Priser

Prisen for udarbejdelse af en patentansøgning (ekslusiv indlevering) varierer. Kontakt os gerne hvis De har brug for et konkret tilbud.

Honoraret for indlevering af patentansøgninger ses i oversigten nedenfor. Bemærk at officielle gebyrer kommer i tillæg til vort honorar:

Vort honorar (vejledende) for indlevering af en patentansøgning DKK
International patentansøgning 12.000
Europæisk patentansøgning 7.500
Dansk patentansøgning 4.000

Alle priser er excl. moms. Der tages forbehold for skrivefejl.

Begræns omkostningerne

Omkostningerne kan begrænses ved at:

  • Aftale faste priser eller maksimale budgetter for den enkelte opgave.
  • Anmode om mundtlig afrapportering i stedet for skriftlig.
  • Tænke et par uger frem i tiden og derved mindske antallet af hasteopgaver.
  • Indgå en rammeaftale, hvis behovet strækker sig over mere end et par måneder.