Værdi fra Viden

VALUAs privatlivs- og cookiepolitik:

På denne side har vi samlet informationer om vores politik vedrørende cookies og behandling af personoplysninger.  Du kan læse, hvordan vi behandler data, vi modtager i forbindelse med henvendelse til VALUA, samt hvordan vi håndterer de personoplysninger, vi kommer i besiddelse af, når du er kunde hos VALUA. Herudover kan du læse, hvordan vi anvender cookies på vores hjemmeside. 

Den dataansvarlige enhed er VALUA ApS (“VALUA” eller “vi”). Hvis du har spørgsmål til behandlingen af oplysninger (heriblandt persondata som modtages i forbindelse med sagsbehandlinger), er du altid velkommen til at kontakte os.

VALUA kontaktinformationer:

VALUA ApS
Borgmester Jensens Allé 25C, 1. sal
2100 København
Danmark
Tlf: (+45) 32 12 70 70
Fax: (+45) 32 14 70 70

Behandling af informationer ved henvendelse og eventuelt kundeforløb

Ved henvendelser til VALUA, og ved et eventuelt kundeforløb (rådgivning og patentsagsførelse) vil der være en indsamling og behandling af personoplysninger. Eksempler på personoplysninger kan være:

I forbindelse med kundeforløb og sagsførelse/behandling vil oplysninger fra kunder være gemt i digital, og i nogle tilfælde, fysisk form. Grundlaget for behandlingen af personoplysninger er afhængigt af opgavens karakter. Behandlingen af data modtaget i forbindelse med henvendelse til VALUA foregår med baggrund i databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f. Databehandlingen som foretages i forbindelse med kunders sagsbehandling finder sted på baggrund af persondataforordningens artikel 6, stik. 1, litra b og c. Disse anvendes, da behandlingen vedrører opfyldelsen af en kontrakt vedrørende sagsbehandling med kunden eller af hensyn til gennemførelse af foranstaltninger, der træffes på den registreredes anmodning forud for indgåelse af en kontrakt, eller når behandlingen er nødvendig i forhold til en retlig forpligtelse.

Behandling af informationer under ansættelsesprocesser

I forbindelse med rekruttering af nye medarbejdere tillader vi os at indsamle forskellige dokumenter og persondataoplysinger som er angivet i ansøgningen (eksempler på disse er navn, e-mail, telefonnummer, CV, referencer og eksamensbeviser). Databehandlingen af disse oplysninger finder sted på baggrund af persondataforordningens artikel 6, stk. 1, litra b, da processen er med henblik på at indgå kontrakt i forbindelse med ansættelse. Oplysninger og dokumenter i ansættelsesprocessen vil kun blive behandlet af rekrutteringsansvarlige personer hos VALUA.

Videregivelse af oplysninger

Alle oplysninger, som vi har modtaget, behandles fortroligt. Vi videregiver ikke oplysninger til tredjemænd i forbindelse med markedsføringsformål. Vi videregiver personoplysninger til bestemte tredjeparter såsom myndigheder, samarbejdspartnere (udenlandske patentagenter) og andre tredjeparter, når det er en del af vores ydelser til kunden. Det kan også være hvis videregivelsen følger af en retlig forpligtelse, som påhviler os som dataansvarlige.

I de tilfælde hvor der videregives information uden samtykke, sker det typisk i forhold til internationale patentlove, hvor der skal indberettes oplysninger til myndigheder i forbindelse med sagsbehandling såsom patentansøgninger.

VALUA er ikke ansvarlige for disse parters eventuelle overtrædelse af databeskyttelseslovgivningen.

Opbevaring af data

Vi opbevarer modtagne personoplysninger, til vi ikke længere har behov for at behandle dem i forhold til grundlaget for de formål, der var for indsamling af informationerne og så længe, der er et legitimt mål med opbevaringen. Perioden for opbevaringen vil blive vurderet i forhold til vores ansvar i enkelte sager og i forhold til lovgivningen. Ved ansættelsesprocesser tillader vi os at opbevare tilsendte informationer op til seks måneder efter modtagelsen, hvorefter de vil blive slettet.

Rettigheder:

Personer, som har fået registreret og behandlet data, har ret til at

For mere information vedrørende dine rettigheder henviser vi til Datatilsynets hjemmeside som indeholder vejledning til rettigheder (www.datatilsynet.dk).

Hvis du ønsker at dine registrerede data ændres, slettes eller du ønsker at få adgang til personoplysningerne bedes du henvende dig til VALUA via e-mail eller ved at skrive til vores adresse (se kontaktinformationer øverst)

VALUAs cookiepolitik

En cookie er en lille datafil som indeholder information der gemmes på din browser, tablet eller mobil. VALUA bruger cookies udelukkende til funktionalitet på hjemmesiden. Vi bruger ikke cookies til statistik- og markedsføringsformål.

Opdateret juni 2022