Værdi fra Viden

Krænkelsessager

Når der opstår situationer, hvor potentiel patentkrænkelse skal vurderes, kvalificerer vi risikoen

Vi kan derefter foreslå de handlemuligheder, vor erfaring viser, vil være mest fordelagtige, såsom mediation, forhandling af licensaftaler, design around, angreb eller forsvar af eksisterende rettigheder, etablering af yderligere rettigheder for at forbedre positionen på slagmarken, opkøb af konkurrenten, eller opgivelse af projektet som uprofitabelt.

Retssager giver juridiske, økonomiske og politiske udfordringer for organisationen. Patentretssager ledsages ofte af usikkerhed, der skal kvalificeres for, at ledelsen kan manøvrere. Usikkerheden opstår, når tekniske og patentjuridiske argumenter skal vejes på baggrund af den relevante nationale og internationale retspraksis.

Den associerede økonomiske risiko gør en forudgående patentanalyse en attraktiv option, hvor de relevante eksperimenter om nødvendigt udføres, før et produkt lanceres eller en retssag indledes.