Værdi fra Viden

VALUA Services

VALUA er et patentbureau i København, Danmark, der rådgiver bredt om patentbeskyttelse og immaterielle rettigheder (IPR) inden for life science, biotech, kemi, lægemidler, elektronik, mekanik og software.

VALUA kan give professionel sparring og patentrådgivning fra en patentkonsulent eller en European Patent Attorney, der kan agere som professionel repræsentant ved EPO, European Patent Office.

Hos VALUA kan vore patentkonsulenter hjælpe med produktbeskyttelse, IPR, IP-strategi, IP-kommercialisering, IP-administration og forretningsudvikling.

VALUA arbejder med rådgivning indenfor

Hvordan beskyttes idéen?

Patentbeskyttelse starter med indlevering af en patentansøgning. I Danmark kan det ske ved Patent- og Varemærkestyrelsen. Det kan også ske direkte ved det europæiske patent kontor, European Patent Office (EPO). Et patentbureau kan hjælpe med udformning af patentansøgningen og stå for indleveringen til myndighederne.

Formålet med patentering er at dele viden til gengæld for eneret på udnyttelse af opfindelsen til kommercielle formål. Denne produktbeskyttelse kan være et vigtigt led i forretningsudvikling. Det er stadig tilladt for universiteter og andre forskningsinstitutioner, at udføre forsøg, der involverer den patenterede opfindelse og forskning og udvikling vil dermed ikke blive forsinket af et patent. Ideen er, at hele samfundet skal have gavn af opfindelsen, og innovationen bliver belønnet med den økonomiske eneret.

Hvad kan beskyttes?

VALUA har bred erfaring med at opnå beskyttelse af produkter, fremgangsmåder, anvendelser, sammensætninger, blandinger og kemiske forbindelser, inden for life science, biotech, kemi, software, elektronik, mekanik og lægemidler. Yderligere tekniske områder dækket af VALUA kan findes her.

Det kræves, at opfindelsen er ny, har opfindelseshøjde (at opfindelsen ikke er nærliggende for fagmanden) og at opfindelsen kan anvendes industrielt.

Hvordan man opnår et europæisk patent    

Processen begynder med en europæisk eller international ansøgning.

Sagsbehandlingen foretages af EPO. Først undersøges, om de formelle betingelser opfyldes, og herefter udføres der en søgning for at finde lignende opfindelser. Herefter undersøges, om patentet kan udstedes, og ansøger får mulighed for, at kommentere på sagsbehandlingen og lave eventuelle rettelser til ansøgningen, så den opfylder kravene i European Patent Convention (EPC).

Efter udstedelse af et europæisk patent følger der en ni måneders periode, hvor en tredjepart kan gøre indsigelse mod udstedelsen af patentet.

Gebyrer for sagsbehandling af europæiske patentansøgninger betales løbende, således at man hele tiden kan vurdere, hvorvidt man ønsker at opretholde sin ansøgning.

Løbetid

Et patent er begrænset tidsmæssigt, geografisk og teknisk. Normalt udløber patentet 20 år fra indleveringsdatoen for patentansøgningen. Patentet falder desuden bort, hvis der ikke betales gebyr for opretholdelse. Det er muligt at opnå forlænget beskyttelse ved et supplerende beskyttelsescertifikat for visse lægemidler.

Et patent gælder som udgangspunkt for et enkelt land. Der findes dog også regionale patenter såsom europæiske patenter.

Patentets beskyttelsesopfang bestemmes af kravene i patentet.

Hvad skal jeg gøre, når min opfindelse efterlignes?

VALUA er specialiseret i patentrådgivning. Specielt rådgiver vi om opnåelse af patentbeskyttelse, retshåndhævelse af patentrettigheder og indsigelser mod tredje parts rettigheder.

Vor tilgangsvinkel er pragmatisk, og vor rådgivning munder ud i konkrete forslag til handling. Vi giver vor anbefaling, uanset om den relevante teknologi skal beskyttes yderligere, eller påtænkes anvendt som en forsikring mod konkurrenteres angreb ønskes, fx. ved at mindske konkurrenternes strategiske manøvremuligheder.

Vort hovedfokus er kosteffektive løsninger. Vi tilpasser vore løsninger til den faktiske markedssituation og den relative styrke af spillerne i markedet.

Vi har erfaring fra adskillige jurisdiktioner og kan derfor vejlede såvel den nationale som den internationale virksomhed.