Værdi fra Viden

Preben Rasmussen

Preben er European Patent Attorney og har et indgående kendskab til patenter både som opfinder, rådgiver, og som intern patentagent i en forskningsaktiv virksomhed. Han har indgående erfaring med opgaver såsom patenterbarhedsvurderinger, udarbejdelse og behandling af patentansøgninger, indsigelser, Freedom to Operate analyser, krænkelsesvurderinger og retssager. Og ikke mindst erfaring i at lave en IP strategi, der spiller sammen med og støtter virksomhedens forretningsplan.

Han har også erfaring i, hvordan man kan organisere og drive patentarbejdet i en organisation, der har opfindere fra forskellige steder i verden, som er underlagt forskellige love og traditioner.

Preben har overvejende arbejdet indenfor bioteknologi og Life Science, især indenfor molekylærbiologi, enzymer, mikroorganismer og fermenteringsteknologi, men har også kendskab til det farmaceutiske område og patenttidsforlængelser såsom SPC.

Preben har tidligere arbejdet meget med patentering i Kina og har blandt andet være involveret i patentretssager i flere instanser, hele vejen op til den kinsesiske højesteret.

Hans kvalifikationer og uddannelsesmæssige baggrund omfatter: