Værdi fra Viden

Om VALUA

VALUA ApS blev etableret i 2009 af Jacob Poulsen, og har siden håndteret sager af vidt forskellig karakter.

Hos VALUA hjælper vi gennem hele processen, fra opstart af IP-strategi, udarbejdelse af patentansøgning, indlevering af patentansøgning, kontakt med myndighederne, IP-administration og helt frem til forlængelser af patentets holdbarhedsperiode. På denne måde kan De opnå eneret og produktbeskyttelse af Deres opfindelse.

Specialister skaber værdi

Vi mener, at det er afgørende at finde de rette folk til de enkelte opgaver. Derfor opbygger vi teams med de rette kompetencer omkring hver enkelte opgave.

Patentagenter har en baggrund med en teknisk uddannelse og sætter sig derudover ind i lovgivning relateret til innovationsbeskyttelse, IPR og patenter. Derved sikres det, at vi både forstår konceptet og teknikken bag jeres produkter og formår at tilvejebringe den juridiske beskyttelse af jeres produkt.

De kan med tryghed overlade patentbeskyttelsen til os, og selv koncentrere Dem om det, De er bedst til.

Forretningsudvikling – IP-strategi – IP-kommercialisering  

Få patentrådgivning fra en erfaren patentkonsulent eller European Patent Attorney til IPR