Værdi fra Viden

Værdifastsættelse af patenter

Hvad er et patent værd?

Skal jeg investere i en patentrettighed?

Hvordan optimerer jeg udbyttet af min innovation?

Uanset om De vil købe eller sælge en patentrettighed skal handlen forberedes. Vi kigger derfor ikke alene på selve patentet og andre relevante rettigheder, men ser desuden på det teknologiske område, og analyserer, hvilken teknisk og økonomisk relevans rettighederne har. Derfor er markedsforståelsen for den beskyttede teknologi, forretningsideen bag patentet, bredden og styrken af patentet, samt muligheden for håndhævelse betydende for værdisætningen af rettigheden.

En værdivurdering tjener som et vigtigt bidrag til licens- og kontraktforhandlinger, og til beslutninger angående inlicencering og køb.

Ved salg eller udlicensiering kan en bred markedsstrategi signifikant forøge værdien af den pågældende rettighed. Den korrekte analyse af markedet kan afsløre et potentiale for segmentering, der forøger den samlede værdi af teknologien.