Det europæiske enhedspatent og Patentdomstolen er nu kommet et skridt nærmere

Protokollen om midlertidig ikrafttræden af patentdomstolen er nu trådt i kraft, efter at Østrig har gennemført ratificeringen af protokollen.

Det betyder, at de praktiske forberedelser for igangsættelse af patentdomstolen sættes i gang, såsom ansættelse af dommere og andet personale og forskellige tekniske forberedelser. Det forventes at tage 8-9 måneder med disse forberedelser, sådan at selve enhedspatentet og Patentdomstolen kan træde i kraft inden udgangen af 2022. Den præcise dato for igangsættelsen afgøres af, hvornår Tyskland deponerer sin ratifikation. Det tyske parlament har godkendt ratifikationen, så det er udelukkende et spørgsmål om, at Tyskland først vil deponere ratifikationen, når man er sikre på at forberedelserne er klar, sådan at domstolen kan fungere fra første dag.