Værdi fra Viden

Vigtig information angående afskaffelse af ”10-dags reglen”

17. oktober 2023

Protokollen om midlertidig ikrafttræden af patentdomstolen er nu trådt i kraft, efter Østrig har gennemført ratificeringen af protokollen.

Det betyder, at de praktiske forberedelser for igangsættelse af patentdomstolen sættes i gang, såsom ansættelse af dommere og andet personale og forskellige tekniske forberedelser. Det forventes at tage 8-9 måneder med disse forberedelser, sådan at selve enhedspatentet og Patentdomstolen kan træde i kraft inden udgangen af 2022. Den præcise dato for igangsættelsen afgøres af, hvornår Tyskland deponerer sin ratifikation. Det tyske parlament har godkendt ratifikationen, så det er udelukkende et spørgsmål om, at Tyskland først vil deponere ratifikationen, når man er sikre på at forberedelserne er klar, sådan at domstolen kan fungere fra første dag.

Som konsekvens af denne midlertidige ikrafttræden og udsigten til starten på Enhedspatentet, har den Europæiske Patentorganisation, EPO, allerede nu givet mulighed for at ansøgere, der har modtaget en ”intention to grant” skrivelse (R71.3 skrivelse), kan anmode udskydelse af udstedelsen af et EP patent. Det giver muligheden for at få udstedt et enhedspatent for ens opfindelse i stedet for det nuværende EP patent.

Læs mere om betydningen af det europæiske enhedspatent og den Fælles Europæiske Patentdomstol i VALUAs tidligere overbliksnyhed om sagen.Det Europæiske patentkontor (EPO) har besluttet at afskaffe 10-dags reglen, hvilket træder i kraft d. 1. november 2023.

Denne ændring skyldes, at EPO er overgået fra at sende fysiske dokumenter med posten til primært at kommunikere elektronisk (EPO mailbox service), så dokumenter kan tilgås samme dag, som de sendes. Ændringen gælder, uanset hvordan dokumentet sendes fra EPO, således både for dokumenter sendt elektronisk og via traditional post.

Det er vigtigt at være opmærksom på denne ændring for ikke at overse nogle frister.

Indtil 1. november 2023 beregnes mange frister fra modtagelse af den relevante notifikation. I stedet for at spore den faktiske modtagelse anses alle notifikationer fra EPO for at være modtaget 10 dage efter forsendelsesdatoen trykt på den pågældende notifikation. Således vil fristen relateret til pågældende dokument beregnes fra datoen hvor dokumentet anses for modtaget.

Fra og med 1. november 2023 ændres reglerne, hvilket betyder, at der ikke længere vil være nogen 10-dags periode indregnet i frister for besvarelse af modtagne notifikationer. En notifikation vil således anses for modtaget på den forsendelsesdato, der er trykt på dokumentet. Skulle dokumentet være tilgængeligt i EPO mailboxen inden datoen på dokumentet regnes fristen stadig fra datoen noteret på dokumentet.

Det er også datoen på dokumentet, der afgør hvorvidt de nye bestemmelser gælder:

          hvis dokumentet er dateret før 1. november 2023 gælder de nuværende bestemmelser inklusive 10-dags reglen.

          Hvis dokumentet er dateret efter 1. november 2023 gælder de nye bestemmelser og dermed ingen 10-dags regel.

Den nuværende 10-dags regel omfatter afgørelser, indkaldelser, notifikationer og kommunikationer, som EPO er forpligtet til at meddele ex officio i henhold til Art.119 EPC, og hvor fristen udløses af et sådan dokument.

Information om ændringen kan findes i følgende udgivelser fra EPO: OJ EPO 2022, A101; OJ EPO 2022, A114 og OJ EPO 2023, A29.

Det bemærkes iøvrigt, at R.134(1) EPC stadig gælder, hvilket betyder, at hvis en frist falder på en dag hvor et af EPOs kontorer har lukket (fx. i en weekend) vil fristen forlænges til først kommende dag derefter, hvor alle kontorer igen er åbne.